Om oss


Min oppdatering angående akupunkturbehandling av øyelidelser foregår jevnlig på øyeklinikken på et akupunktursykehus i Beijing.

Her har vi besøk av dr. Cui fra smerteklinikken på Singapore General Hospital.

Her holder jeg innlegget mitt (Invitert taler) på Verdensforeningens konferanse på Bali i 2006.

Akupunktur i Trondheim

Arne Kausland startet Trondheims første akupunkturklinikk i 1981.


Akupunkturutdannelse

Arne tok fikk sin Bachelor grad (B.Ac.) i England i 1981, etter en fulltidsutdannelse på International College of Oriental Medicine. I 1986-1988 tok han deltidsutdannelse i kinesisk urtemedisin i England.


Vedlikehold og oppdatering og videreutvikling av akupunkturkunnskapene

Fra 1988 har han hatt studieopphold på sykehusklinikker i Beijing og Nanjing 2 – 5 ganger pr. år. Han har hatt studieopphold på hudavdeling, mave-tarm avdeling, kinesisk medisinsk kreft-avdeling, og nå er han regelmessig på øye-avdeling i Beijing.


Besøk av utenlandske akupunktureksperter

I tillegg har vi av og til besøk av utenlandske akupunkturdoktorer, bl.a. fra sykehus i Beijing, kinesisk medisinsk universitet i Beijing og smerteklinikken på Singapore General Hospital (Singapores største vestlig medisinske sykehus).


Akupunkturforeningen

Arne har vært styremedlem i Norsk Forening for Klassisk Akupunktur (NFKA) siden 1986. Nå heter foreningen Akupunkturforeningen, og Arne er nestleder.


Verdensforeningen for akupunktur

World Federation of Acupuncture Moxibustion Societies (WFAS)
Arne har siden 2004 vært vise-president i Verdensforeningen, fra 2000 til 2004 var han styremedlem. WFAS arrangerer en verdenskonferanse årlig, i 2003 ble den lagt til Oslo og ledet av Arne Kausland.


ISO

Arne sitter som norsk representant i ISO komiteen (ISO/TC 249) som ISO etablerte i 2009 med det formålet å standardisere akupunktur og kinesisk medisin. Han er også norsk ekspert i 2 av de 5 arbeidsgruppene i ISO/TC 249 komiteen. Dette er et arbeid som vil være et stort internasjonalt løft for akupunktur.
Les mer om ISO og akupunktur her

Viser denne videoen behovet for en internasjonal akupunktur-standardisering?

Verdensforeningens konferanse i 2007. Her er jeg sammen med presidenten i Verdensforeningen og Nakajima tidligere WHO leder.

Akupunkturhøyskolen

Arne underviste ved International College of Oriental Medicine – Oslo i 1983-1985. Han var medansvarlig for planlegging og oppstarting av Norsk Akupunkturskole (nå Akupunkturhøyskolen) i 1984, hvor han har undervist i 25 år.


Beijing University of Chinese Medicine

Arne var i oktober 2010 gjestelærer på universitetet for kinesisk medisin i Beijing.

Utmerkelser for akupunktur-innsatsen i Norge og internasjonalt

Utmerkelse - Akupunkturforeningen

Akupunkturforeningen

Diplom - WFAS (Verdensforeningen)

WFAS (Verdensforeningen for akupunktur)

Diplom - BJUCM

BJUCM