Internasjonal akupunkturstandardisering

ISO, WHO og Verdensforeningen WFAS sitt arbeid for standardisering av akupunktur


Nyttig for forskning, undervisning, klinisk praksis, samhandling med etablert helsevesen og anseelse hos helsemyndigheter.

Verdensforeningen for akupunktur WFAS har laget 4 internasjonale akupunkturstandarder.
Disse og framtidige WFAS standarder vil nok bli brukt som grunnlagsdokumenter for ISO og WHO slik som standarden for akupunkturnåler ble.

ISO jobber med internasjonal akupunkturstandardisering på kvalitet og sikkerhet samt informatikk, som f.eks. kvalitet og sikkerhet av nåler og annen utstyr.
Standardisering av kinesisk medisinsk nomenklatur og terminologi er en viktig del av arbeidet, et utvalg på 1000 vanlig brukte begrep innen kinesisk medisin og akupunktur skal nå gjennomgåes av en ISO arbeidsgruppe.
En gruppe er igang med å lage et rammeverk for klinisk akupunktur og kinesisk medisinsk (TKM) terminologi og klassifisering av de, slik at de kan tilpasses SNOMED (Standardized nomenclature of medicine), noe som vil være svært nyttig for klinikere, forskere og undervisere.

WHO har utviklet en samarbeidsprosjektplan for å lage et internasjonalt standard- og klassifiseringssystem for tradisjonell medisin (TM), noe som de begrunner med at TM er en signifikant del av helsetjenesten som er i vanlig bruk i verden.
Ustun (fra Department of Health Statistics and Informatics, WHO) og andre i WHO arbeider for å inkludere TM (inkl TKM) i ICD-11, som et vedlegg eller en del som skal hete IC-TM. (ICD-11 er planlagt å komme i 2014). I dag brukes ICD-10 som er den internasjonale standard for klassifisering av sykdommer.

DETTE ER NOK DET STØRSTE LØFTET SOM SKJER FOR AKUPUNKTUR OG TKM FOR TIDEN.

Arne Kausland
Nestleder Akupunkturforeningen.
Vise-president WFAS.
Medl. ISO/TC249 (TCM) committee

ISO/TC 249 komiteens arbeidsgruppe som arbeider med terminologi.

Verdensforeningen i akupunktur (WFAS). Deltakere på et arbeidsmøte om akupunkturstandardisering i 2010.