Vil luke ut de useriøse - Adresseavisen 26. mars 2009